HOE DE PUBLICATIES VAN HET V.O.V.R. ONTVANGEN

Wie de publicaties van de V.O.V.R. wenst te ontvangen, kan ervoor kiezen om die info via postzendingen of via digitale weg te ontvangen.

Beide opties geven recht op een volledige service en alle andere voordelen. (ringen bestellen, gratis adverteren, deelnemen aan dierenkeuringen, enz.)

Alle aangemelde liefhebbers, zowel zij die de post- of een digitale zending ontvangen, krijgen er naast het driemaandelijkse infoblad dat de naam “De kippenkiosk” draagt, eveneens gratis de maandelijkse nieuwsbrief bij die uitsluitend digitaal wordt verstuurd.

Per jaargang worden wel alle brieven gebundeld in een boekje dat zowel in een gedrukte als digitale versie verkrijgbaar is.

Er worden geen bladen verstuurd naar het buitenland, omwille van de hoge internationale verzendingskosten.

Geïnteresseerde buitenlanders kunnen wel alles digitaal ontvangen.

Indien u zich aanmeldt als "sympathisant" krijgt u een naamvermelding op onze website.

De aanvraag om de publicaties te ontvangen moet worden gericht aan: golpet(at)hotmail.com

Om kennis te kunnen maken met ons werk en onze uitgaven kan u steeds gratis een digitale versie van het laatst verschenen clubblad/nieuwsbrief aanvragen. Wij sturen het u dan zo vlug mogelijk door.

Welkom in het V.O.V.R.